جراحی پروتز های صورت

دندانپزشکی گیشا
28 سپتامبر
دندانپزشکی گیشا

جراحی دهان و فک و صورت شاخه ای از علم پزشکی و دندانپزشکی است که طیف وسیعی از بیماری‌ها، صدمات و نقوص سر و صورت و فک و گردن و طاق جمجمه، چه بافت نرم و چه بافت سخت ناحیهٔ دهان و فک و صورت را اصلاح می‌کند. این رشته در ایران از تخصص‌های دندانپزشکی است که اقسام این تخصص در مرکز دندانپزشکی تخصصی گیشا شامل جراحی‌های داخل دهانی کوچک (مینور)، جراحی اسیب‌های ترافیکی (تروما)، جراحی عفونت‌های فک و صورت، جراحی ترمیمی و زیبایی فک و صورت و جمجمه و گردن، جراحی تومورها و کیست‌های خوش و بدخیم فک و صورت و گردن، جراحی نواقص مادرزادی و اکتسابی مثل شکاف کام و لب یک طرفه و دو طرفه، و جراحی‌هایی ک در ناحیه دهان، فک، صورت، جمجمه و گردن قابل انجام می‌باشد.

جراحی افتادگی پلک

جراحی افتادگی پلک
28 سپتامبر

افتادگی پلک یا اصطلاحا “پتوز” ممکن است خفیف باشد یا تمامی مردمک چشم را بپوشاند. در برخی موارد، این عارضه می‌تواند دید طبیعی را محدود کند یا حتی به‌طور کامل مسدود نماید و بعضا نیز می‌تواند یک یا هر دو چشم را درگیر کند، وراثتی باشد، در بدو تولد بروز کند یا در سنین بالاتر اتفاق بیفتد.

درمان پتوز مادرزادی

در اغلب موارد، پتوز  با جراحی درمان می‌شود.در مرکز تخصصی گیشا انتخاب روش درمان مناسب، بر اساس عوامل زیر صورت می‌گیرد:

سن بیمار درگیر

درگیری یک یا هر دو پلک

شدت افتادگی پلک

قدرت عضلات بالا برنده و پایین آورنده پلک

وضعیت حرکات چشمی بیمار

در اوایل دوران زندگی معمولاً ضرورتی به انجام جراحی برای موارد خفیف تا متوسط وجود ندارد.

در مبحث افتادگی پلک مادرزادی، اغلب عدم تقارن چین پلک فوقانی وجود دارد. بیماران ممکن است برای دیدن مجبور شوند گردن خود را به عقب خم کنند یا ابروها را به سمت بالا بکشند تا از هر دوچشم استفاده نمایند.