افتادگی پلک یا اصطلاحا “پتوز” ممکن است خفیف باشد یا تمامی مردمک چشم را بپوشاند. در برخی موارد، این عارضه می‌تواند دید طبیعی را محدود کند یا حتی به‌طور کامل مسدود نماید و بعضا نیز می‌تواند یک یا هر دو چشم را درگیر کند، وراثتی باشد، در بدو تولد بروز کند یا در سنین بالاتر اتفاق بیفتد.

درمان پتوز مادرزادی

در اغلب موارد، پتوز  با جراحی درمان می‌شود.در مرکز تخصصی گیشا انتخاب روش درمان مناسب، بر اساس عوامل زیر صورت می‌گیرد:

  • سن بیمار درگیر
  • درگیری یک یا هر دو پلک
  • شدت افتادگی پلک
  • قدرت عضلات بالا برنده و پایین آورنده پلک
  • وضعیت حرکات چشمی بیمار

در اوایل دوران زندگی معمولاً ضرورتی به انجام جراحی برای موارد خفیف تا متوسط وجود ندارد.

در مبحث افتادگی پلک مادرزادی، اغلب عدم تقارن چین پلک فوقانی وجود دارد. بیماران ممکن است برای دیدن مجبور شوند گردن خود را به عقب خم کنند یا ابروها را به سمت بالا بکشند تا از هر دوچشم استفاده نمایند.

افتادگی پلک یا اصطلاحا “پتوز” ممکن است خفیف باشد یا تمامی مردمک چشم را بپوشاند. در برخی موارد، این عارضه می‌تواند دید طبیعی را محدود کند یا حتی به‌طور کامل مسدود نماید و بعضا نیز می‌تواند یک یا هر دو چشم را درگیر کند، وراثتی باشد، در بدو تولد بروز کند یا در سنین بالاتر اتفاق بیفتد.

درمان پتوز مادرزادی

در اغلب موارد، پتوز  با جراحی درمان می‌شود.در مرکز تخصصی گیشا انتخاب روش درمان مناسب، بر اساس عوامل زیر صورت می‌گیرد:

سن بیمار درگیر

درگیری یک یا هر دو پلک

شدت افتادگی پلک

قدرت عضلات بالا برنده و پایین آورنده پلک

وضعیت حرکات چشمی بیمار

در اوایل دوران زندگی معمولاً ضرورتی به انجام جراحی برای موارد خفیف تا متوسط وجود ندارد.

در مبحث افتادگی پلک مادرزادی، اغلب عدم تقارن چین پلک فوقانی وجود دارد. بیماران ممکن است برای دیدن مجبور شوند گردن خود را به عقب خم کنند یا ابروها را به سمت بالا بکشند تا از هر دوچشم استفاده نمایند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *